Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

Dubbele nationaliteit belemmert integratie wel degelijk

Het kabinet staat op het punt een nieuwe wet in te voeren die het voor nieuwe gevallen onmogelijk maakt om een andere nationaliteit met de Nederlandse te combineren. Daar is vanuit bepaalde hoeken veel ophef over, niet in het minst omdat deze maatregel uit de PVV-koker lijkt te komen, als maatregel om immigratie tegen te gaan in plaats van als maatregel om integratie te bevorderen. Toch, als we de PVV-aspecten in deze discussie loslaten, zijn er goede redenen aan te voeren tegen de dubbele nationaliteit.

In de discussie over het hebben van twee paspoorten worden nogal eens medelanders met twee paspoorten opgevoerd die beargumenteren dat het hebben van twee paspoorten geen enkel probleem is voor hun loyaliteit ten aanzien van Nederland. Wat daarbij vaak vergeten wordt, is dat het hier meestal gaat om ontwikkelde mensen als Ahmed Aboutaleb of Nebahat Albayrak. Over hun loyaliteit hoeven we ons inderdaad geen zorgen te maken, maar deze mensen als bewijs opvoeren dat twee paspoorten prima samengaan, is wat mij betreft op het selectieve en manipulatieve af.

Vroeger, laten we zeggen meer dan honderd jaar geleden, kwam emigratie voor veel mensen neer op het verbreken van de banden met het oude thuisland. Wie bijvoorbeeld van Armeniƫ naar de Verenigde Staten verhuisde had immers weinig mogelijkheden om contacten met het land van herkomst te onderhouden. Dit doorsnijden van de banden met het thuisland was bevorderend voor de integratie in het nieuwe moederland: je had als immigrant geen andere keus, want mogelijkheden om er de oude cultuur op na te houden, waren beperkt.

Nu, in de 21e eeuw, is er sprake van een heel andere situatie. Moderne communicatiemiddelen als telefonie, internet en satelliettelevisie en reismogelijkheden als vliegen maken het veel eenvoudiger om de banden met de cultuur van het land van oorsprong in stand te houden. Sterker nog, moderne technologie faciliteert ook het opzetten van netwerken met cultuurgenoten in het nieuwe moederland en daarmee de instandhouding van de oude cultuur. Door al deze mogelijkheden om de hechting aan het land van herkomst in stand te houden, wordt hechting aan de nieuwe samenleving tegengewerkt.

Zoals ik al zei, een enkele goed opgeleidde immigrant weet zich zo te ontwikkelen dat hij of zij zich zowel in de oude als de nieuwe gemeenschap goed staande weet te houden. Maar dat zijn echt de uitzonderingen die de regel bevestigen. Voor de meeste immigranten, veelal laag opgeleid, is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat zij de nieuwe cultuur van harte omarmen. Psychologisch en sociaal gezien is het trouwens best te begrijpen dat iemand kiest voor iets dat hem of haar vertrouwt voorkomt, hoewel begrip op zich natuurlijk niets oplost. We zullen daarom actief onze samenleving en alle culturele aspecten daarvan aan de immigrant moeten aanbieden, zoals rechtsfilosoof Afshin Ellian dat zo mooi formuleerde. Dit zou ook kunnen betekenen dat we van de immigrant vragen een duidelijke en onomwonden keuze te maken voor deelname aan onze samenleving, en in redelijke mate afstand te nemen van het moederland. Van immigranten vragen te kiezen voor een Nederlandse nationaliteit en daarbij de oude op te geven, kan samen met andere maatregelen wel degelijk bijdragen aan betere integratie. We zien dat bijvoorbeeld bij een land als de Verenigde Staten, dat het staatsburgerschap aan immigranten aanbiedt als iets om trots op te zijn, als iets waar wat tegenover moet staan.

Het is waar dat de nieuwe wet nadelige gevolgen heeft voor zowel immigranten die zich wel uit eigen beweging op het nieuwe thuisland richten, als voor Nederlandse expats die zich in het buitenland vestigen. Het punt is dat we in Nederland met een integratieprobleem zitten dat opgelost moet worden, vooral met het oog op toekomstige immigranten. Het kan niet zo zijn dat een maatregel tegengehouden wordt om een hanjevol mensen de luxe van een dubbele nationaliteit te gunnen. Daarvoor staan er veel grotere belangen op het spel.

P.S. voor de slechte verstaanders: wanneer ik het over integratie heb, bedoel ik daarmee dus niet hetzelfde als assimilatie.

,

Comments are currently closed.