Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

Minder scheefwonen door ‘huurboete’?

Het kabinet heeft aangekondigd dat woningbouwverenigingen aan huishoudens met een inkomen hoger dan 43.000 euro maximaal 5% extra huurverhoging kunnen opleggen. Dat is dan bovenop de gewone huurverhoging van 2.3%. Alhoewel de maatregel nog door Eerste en Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, is het de bedoeling dat deze op 1 juli aanstaande ingaat. Of deze maatregel er werkelijk voor gaat zorgen dat scheefwoners eerder doorstromen naar een duurdere woning en er daardoor meer woningen beschikbaar komen voor lagere inkomens, is nog maar de vraag.

Bijzonder aspect is dat bij de inkomenstoets gekeken wordt naar het inkomen van 2010. In dat geval hebben mijn partner en ik een probleem, want samen verdienden we in 2010 significant meer dan dan 43.000 euro, maar al in 2011 zitten we er ruim onder, om over de situtatie nu nog maar te zwijgen. We krijgen dus straks min of meer ‘onterecht’ een onevenredige huurverhoging voor onze kiezen. Paniek in de tent, zo leek het even.

Ik ben toen aan het rekenen geslagen. Onze huur bedraagt thans 278 euro per maand (inclusief servicekosten, maar voor het gemak neem ik maar even aan dat het om kale huur gaat). In het meest gunstige geval gaat onze huur naar 284 euro, in het minst gunstige geval naar 298 euro. Het gaat dus om een verschil van 14 euro per maand. Zet dat eens af tegen een woning in de vrije sector, die ons per maand al snel zo’n 1000 euro per maand zou gaan kosten, of anders gezegd, een huurverhoging van 700 euro. Of denk aan alle verhuiskosten: hoe wegen die op tegen 14 euro per maand meer? Wat denkt het kabinet nu eigenlijk te bereiken? Dat mijn partner en ik nu heel hard op zoek gaan naar een andere woning? Integendeel, we gaan om deze ‘klap’ op te vangen gewoon minder consumeren en elk dubbeltje twee keer omdraaien. Precies dat wat we nodig hebben bij deze vastgelopen economie!

Het moet gezegd, er is ook een groep mensen die een veel hogere huur betaalt. Het maximum voor een sociale woning is thans 664 euro per maand. Wie dat betaalt, hoeft alleen maar de 2.3% verhoging te betalen, want de huur mag niet verhoogd worden voorbij de huurgrens. Alleen mensen die 633 euro per maand betalen, kunnen straks maximaal worden aangeslagen en betalen 31 euro bovenop de 14 euro normale huurverhoging. Voor sommige gezinnen kan dat een flinke aanslag op hun budget zijn. Maar laten we even wel wezen, ook zij zetten de kosten en baten tegenover elkaar en zullen dan besluiten dat verhuizen geen optie is, althans, niet vanwege de extra huurverhoging. Zij blijven gewoon scheefwonen.

Zelfs in een simpel betoog als deze kan aangetoond worden dat de maatregel nooit het bedoelde effect kan hebben, namelijk het tegengaan van scheefwonen. Ook de Raad van State stelt dat deze extra verhoging in schaaarstegebieden juist leidt tot extra belemmeringen voor doorstroming. De koopkracht van sommige huishoudens gaat erop achteruit, en dat in deze economisch sombere tijden, met alle gevolgen van dien. Ook wanneer je deze maatregel jaar op jaar zal herhalen, bereik je in een stad als Amsterdam nauwelijks doorstroming, omdat er geen woningen zijn om naar door te stromen.

Ik kan me niet voorstellen dat politici en ambtenaren dit niet doorgerekend hebben en niet in de gaten hebben dat het wetsvoorstel niet kan werken. Er moet dus wel een andere reden dan het tegengaan van scheefwonen zijn. Misschien is de maatregel bedoeld om de kassen van de woningbouwverenigingen te spekken, zodat de overheid daar later een gulle greep uit kan doen. Of wellicht hebben commerciële verhuurders ervoor gelobbyd, om zo de prijzen in de particuliere sector op te kunnen drijven (zelfs de Raad van State stelt dat deze maatregel bijdraagt aan een algemene huurprijsopdrijvend effect). Ook het feit dat CDA en VVD verder helemaal niets doen om de woningmarkt -huur én koop- echt vlot te trekken, is voor mij bewijs genoeg dat deze maatregel ordinaire politieke viespeukerij is.


Aanbevolen:

Internet

Dennekamp, Gert-Jan en Jikke Zijlstra (2012), “Deel corporaties: geen hogere huur”, 25 maart
(http://nos.nl/artikel/355510-corporaties-geen-huurverhoging.html)

,

Comments are currently closed.