Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

Afromen

Anderhalf jaar terug betoogde ik dat de inkomensafhankelijke huurverhoging helemaal niet bedoeld is om doorstroming te bevorderen, maar een ordinaire belastingmaatregel is. Ik zei daar toen over:

“Misschien is de maatregel bedoeld om de kassen van de woningbouwverenigingen te spekken, zodat de overheid daar later een gulle greep uit kan doen.”

Vandaag werd dit -nogmaals- bevestigd in de troonrede:

“Om de huurmarkt te hervormen, kiest de regering voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. De extra inkomsten hiervan worden bij de woningcorporaties afgeroomd door middel van een verhuurdersheffing.”

Nergens in de troonrede wordt verwoord wat de hervormingen pogen te bereiken. Maar wel een hele zin over het financiële voordeel dat de overheid van deze maatregel geniet, nota bene onder woorden gebracht met het woord “afgeroomd”.

“Afgeroomd”? Ja, dat staat er toch echt, en ik heb het Zijne Majesteit ook hardop horen zeggen. Er had ook kunnen staan dat de inkomsten “ter beschikking komen van de algemene middelen”, maar Rutte koos ervoor ze “af te romen”. Geen enkele poging om de ware intenties achter de maatregel te verdoezelen, nee, het wordt juist extra hard ingepeperd. Alleen bij de Maffia zijn ze brutaler.

De maatregel was op zichzelf al een vorm van politieke viespeukerij. Nu wordt hij ook nog in viespeukerige bewoordingen aan het publiek verkocht.

Update 24 december 2013:

In de Nieuwsuur-uitzending van 23 december stelde Adri Duivesteijn (PvdA) dat het woonakkoord, dat het kabinet begin dit jaar sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP, niet bedoeld is als beleid voor volkshuisvesting, maar als sanering van de rijksfinanciën. (Bron: Volkskrant.nl)


(bekijk het fragment vanaf 5:24)

Dat is dus iets anders dan wat Minister Blok beweert. Bedankt Adri, we weten nu waarvoor je precies gestemd hebt!

Comments are currently closed.