Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

Borderline

Sire is gestart met een campagne en een hulplijn voor mensen zonder psychische problemen. Met o.a. het volgende spotje van iemand die aan Borderline Persoonlijkheidsstoornis zou lijden:

Het spotje zegt dus dat we begrip moeten opbrengen voor mensen met borderline en normaal met hen moeten blijven omgaan. Blijkbaar weten ze bij Sire niet wat Bordeline Persoonlijkheidsstoornis precies inhoudt, want mijn advies voor als je iemand met BPD tegenkomt is: ren voor je leven!

De omgang met een persoon die BPD heeft, kan je leven volledig op zijn kop zetten en volledig doen ontsporen. Hoe erg hangt af van de mate van BPD. Omgang met zo’n persoon is alleen mogelijk als je heel goed je eigen grenzen weet te bewaken en je niet laat meeslepen in de valkuilen van de borderliner.

Soms is het zo dat je niet zoveel keuze hebt en wel gewongen bent tot een of andere relatie met een borderliner, bijvoorbeeld omdat het je kind is. Maar ongeacht de relatievorm, als je niet ondergeneeuwd wilt raken door het gedrag van iemand met borderline, dan ben automatisch verantwoordelijk voor het managen van het gedrag van de bordeliner in zijn of haar relatie met jou, want die kan dat niet zelf. Zoiets is alleen mogelijk met een diep inzicht in deze problematiek, een sterke en weerbare persoonlijkheid en heel sterke schouders en een dikke huid. Eerlijk gezegd iets waarvoor je mijns inziens niet vrijwillig moet kiezen als je geen bijzondere relatie tot de bordeliner hebt. Vandaar mijn advies: ren voor je leven! Geldt trouwens niet alleen voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis, maar voor alle persoonlijkheidsstoornissen.

P.S.: voor alle duidelijkheid: verliefd zijn op iemand met borderline, of zelfs ermee getrouwd zijn, is wat mij betreft geen relatie die jouw verplicht iets aan de problematiek van een borderliner te doen!

P.S. 2: Iets dat je ook in je achterhoofd moet houden, is dat sommige therapeuten het label borderline te gemakkelijk op iemand plakken. Alleen is dat niet iets dat je zelf kunt beoordelen. Daarom zeg ik, nogmaals, dat je beter gepaste afstand kunt houden tot iemand die beweert borderline te hebben.

Comments are currently closed.