Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

For the Record: Europa

Ik wil het even for-the-record gezegd hebben: hoe ziet de verre toekomst van Europa eruit?

De huidige Europese Unie zie ik als een neoliberaal project van een elite die middels politiek een bestuurlijke en economische centralisering tot stand probeert ten eigen voordeel. Net zoals koningen en regenteske klieken van voor de Franse Revolutie hun landen, die in die tijd nog geen natie-staten waren, poogden te centraliseren, en daar ook heel wel in slaagden. Ook dat was een proces dat voornamelijk ten eigen voordeel werd uitgevoerd, en waarbij ‘het volk’ de rekening betaalde. Uiteindelijk pikte het volk het niet meer, kwam in opstand en de zittende elite werd verslagen. Het ‘positieve’ gevolg hiervan was wel dat de 19e eeuwse natie-staat kon ontstaan op de bestuurlijke fundamenten die de oude garde al gelegd had. Zonder de centraliseringstendensen van de 17e en 18e eeuw zou de natie-staat nooit mogelijk zijn geweest.

Zo zal het ook gaan met de Europese Unie. Uiteindelijk zal deze moloch het onderspit delven, simpelweg omdat ze teveel mensen tegen zich in het harnas gejaagd zal hebben. Maar op de fundamenten die de EU achterlaat zal uiteindelijk een echte federale Europese superstaat gebouwd worden, ter vervanging van de landen die nu nog natie-staten zijn.

Dat proces kan best wel een tijd in beslag nemen, als we de periode tussen de revolutiejaren 1789 en 1848 in ogenschouw nemen. Of moeten de het jaar 1918 als eindpunt van de transitieperiode nemen. Want pas in 1918 werden de laatste restanten van het feodalisme ten grave gedragen.

Ik heb gezegd.

Comments are currently closed.