Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

stelling van de dag
de 49e Wet van de Macht

Ooit las ik een boek getiteld “The 48 Laws of Power”. Een enorm cynisch boek waarin de auteur uitlegt aan welke wetmatigheden je je moet houden als je macht wilt verwerven. Ook zinnig voor hen die willen weten tot hoever ze kunnen gaan bij een gebrek aan macht.

In het boek ontbreekt één belangrijke wet, een wet die de Griekse premier Tsipras en zijn ‘geniale’ minister van financiën Varoufakis totaal over het hoofd hebben gezien, die de reden vormt waarom zij nu bakzeil halen, met alle gevolgen van dien voor hun land:

WIE BETAALT, BEPAALT!

Het simpele feit dat Tsipras en het Griekse volk zich niet naar deze wet gevoegd hebben, betekent niets anders dan dat een Grieks faillissement onafwendbaar is. Het is niet vijf voor twaalf, maar 5 over twaalf.

Oh ja, voordat ik het vergeet: wie nu nog geld steekt in Griekse banken is een sukkel. Er zal namelijk geen eind komen aan de lopende bankrun in Griekenland.

Stelling van de dag: 20 juni 2012

Economen zien regels als beperkingen, sociologen zien ze als beperkend én vrij-makend.

Stelling van de dag: 17 juni 2012

Goed onderwijs veroorzaakt geen economische welvaart. Welvaart leidt tot goed onderwijs, zodat welvaart in stand gehouden kan worden.