Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

Grenzeloze Generatie

Het Narcisme van Generatie IK 
Deel I: Wat is narcisme?

Generatie IK krijgt vaak het verwijt narcistisch te zijn. Hieronder verstaat men over het algemeen dat jongeren uit deze generatie zichzelf geweldig vinden en aan zelfoverschatting lijden, misschien wel in een ongezonde mate. Toch, als we kijken naar waar deze jongeren allemaal mee worstelen, zien we verschillende dingen: jongeren die de indruk maken verwend te zijn of verantwoordelijkheden afschuiven, maar ook jongeren die voor zichzelf de lat heel hoog leggen en zich naar een burn-out toewerken. Hoe kunnen die allemaal narcistisch zijn?

Met dit artikel wil ik laten zien hoe we een en ander kunnen duiden met behulp van andere begrippen, om zo de vele gezichten van narcisme en andere vormen van inflexibel denken en doen naar voren te brengen. Dat moet ons dan in staat stellen de diversiteit binnen Generatie IK te begrijpen, maar ook de trendmatigheid van ontwikkelingen in relatie tot voorgaande generaties. Ik zal me daarbij beperken tot een voornamelijk psychologisch perspectief, en sociologische en cultuurhistorische perspectieven voor later bewaren. (more…)

, , , ,

Generatie X moet hand in eigen boezem steken

Generatie Ik heeft het de laatste tijd zwaar te verduren. De jongeren van deze Grenzeloze Generatie, die nu tussen 15 en 24 jaar oud zijn, worden verweten op zichzelf gericht of zelfs ronduit narcistisch te zijn en niet echt te weten waar zij voor staan of waar zij heen willen. Recent nog riep Linda Duits, zelfbenoemd vertegenwoordigster van Generatie X, op Volkskrant.nl de nieuwste generatie op te stoppen met spiegelstaren en in beweging te komen. Maar Generatie X zou er beter aan doen hand in eigen boezem te steken, want zij zijn tenslotte de ouders die Generatie Ik zover hebben laten komen. (more…)

, , , , ,