Pieter oreert…

voor de sozial freischwebende Intelligenz

perfectionisme

Het Narcisme van Generatie IK 
Deel I: Wat is narcisme?

Generatie IK krijgt vaak het verwijt narcistisch te zijn. Hieronder verstaat men over het algemeen dat jongeren uit deze generatie zichzelf geweldig vinden en aan zelfoverschatting lijden, misschien wel in een ongezonde mate. Toch, als we kijken naar waar deze jongeren allemaal mee worstelen, zien we verschillende dingen: jongeren die de indruk maken verwend te zijn of verantwoordelijkheden afschuiven, maar ook jongeren die voor zichzelf de lat heel hoog leggen en zich naar een burn-out toewerken. Hoe kunnen die allemaal narcistisch zijn?

Met dit artikel wil ik laten zien hoe we een en ander kunnen duiden met behulp van andere begrippen, om zo de vele gezichten van narcisme en andere vormen van inflexibel denken en doen naar voren te brengen. Dat moet ons dan in staat stellen de diversiteit binnen Generatie IK te begrijpen, maar ook de trendmatigheid van ontwikkelingen in relatie tot voorgaande generaties. Ik zal me daarbij beperken tot een voornamelijk psychologisch perspectief, en sociologische en cultuurhistorische perspectieven voor later bewaren. (more…)

, , , ,